I-Qua

header-QUIA.png
 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ligt er voor de komende decennia een grote opgave ten aanzien van het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.


I-Qua en Interreg VL-NL

Het project I-Qua wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg VL-NL. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Op een totaal budget van €1.873.110,43 levert Interreg aan I-Qua een bijdrage van € 894.097,37 (47.73%). Afvalwatervoorzieningen, de recuperatie en hergebruik van afvalwater is een thema wat de drie Scheldemond-provincies bindt. Door de financiering via het Interreg Vlaanderen-Nederland programma is innovatie en samenwerking mogelijk op dit gemeenschappelijk vraagstuk. Lees meer


I-QUA-04.jpg

Innovatieve en duurzame toepassingen

Aan beide zijden van de grens wordt gezocht naar innovatieve en duurzame toepassingen. Omdat commerciële oplossingen niet beschikbaar zijn, is experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren van innovatieve afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties van belang. De oplossingen zijn gericht op waterrecuperatie en het besparen of terugwinnen van grondstoffen. Aandachtspunt hierbij is de industriële toepasbaarheid van de te ontwikkelen voorzieningen, zodat toekomstige grootschalige uitrol van de ontwikkelde toepassingen mogelijk is.

‘I-QUA’ zet in op verschillende testcases. Het hergebruik van water wordt onderzocht in een carwash in Nerhoven (NL) waarbij een decentrale zuivering gerealiseerd zal worden en het afvalwater geschikt gemaakt wordt voor bedrijfsmatig hergebruik. Daarnaast wordt een mobiele zuiveringsinstallatie met plantenzuivering ontwikkeld, specifiek geschikt voor events waarbij tijdelijke mobiele toiletten, eettentjes, douches gebruikt worden. Vaak wordt het water gewoon op het oppervlaktewater geloosd of afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. ‘I-QUA’ tracht de hele keten van wateraanvoer, -afvoer en zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept. In een sportcomplex van voetbalvereniging HVCH Heesch wordt ingezet op het terugwinnen van grondstoffen en worden de afvalwaterstromen volledig gescheiden zodat o.a. urine tot meststof opgewerkt kan worden.

I-QUA-03.jpg
 
Nilsson Goes