Improved

header-intereg.png
 

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. 

De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden. Echter, de chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen, omdat er (nog) niet kan voorspeld worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemisch proces (vb. bij stoomkraken of andere processen werkende met hoge druk stoom).

Daarom werd IMPROVED geïnitieerd. Binnen het project wordt infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij bovendien de invloed van deze waterkwaliteit op het chemisch proces meteen ook onderzocht wordt. De testen lopen dus steeds bij één van de grote industriële spelers die de technologie uit het project op eigen terrein toepast. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V, met de hulp van Evides Industriewater bij de ontwikkeling.

Niek van Belzen (Lead Analytical Technology Manager DOW Chemical) en Evelyn de Meyer (PhD student Universiteit Gent)

Niek van Belzen (Lead Analytical Technology Manager DOW Chemical) en Evelyn de Meyer (PhD student Universiteit Gent)


Improved en Interreg VL-NL

Het project Improved wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg VL-NL. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Op een totaal budget van € 4.596.678,86 levert Interreg aan Improved een bijdrage van € 2.298.339,43 (50%). Innovatie en ontwikkeling van technologieën rond waterzuivering is een prioriteit van de drie Scheldemond provincies. Door de subsidies van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunnen deze speerpunten uit het beleid verwezenlijkt worden. Lees meer


De zuiveringsinstallatie bevat state-of-the-art waterzuiveringstechnieken en meettechnieken voor vb. corrosie en microbiële groei, en is mobiel en plug and play. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het chemisch proces onderzocht worden, zonder in het proces zelf in te grijpen, zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site beter en zonder risico kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen. Na het succesvol afronden van de testen bij Yara Sluiskil en BASF Antwerpen, verhuisde de testinstallatie in november 2018 naar Dow Benelux B.V.. Daar zal ze ingezet worden op het hergebruik van gecontamineerde condensaten in het stoom-water circuit te onderzoeken.

Niek van Belzen (Lead Analytical Technology Manager DOW Chemical) en Evelyn de Meyer (PhD student Universiteit Gent)

Niek van Belzen (Lead Analytical Technology Manager DOW Chemical) en Evelyn de Meyer (PhD student Universiteit Gent)

 
Nilsson Goes