header-intereg.png

 

 

Over Ons

Over Interreg Vlaanderen-Nederland

Grenzen verleggen, dat kan met de hulp van Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten die vallen binnen de thema’s innovatie, arbeidsmobiliteit, milieu & hulpbronnen en energie.

Door samen te werken over de grens worden er problemen opgelost, ontstaan er nieuwe inzichten en worden de mogelijkheden groter. Er worden letterlijk ‘grenzen opgezocht’. Om dit te bevorderen heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent zo’n programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. Zo ook in Euregio Scheldemond provincies: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. De Interreg-projecten zijn altijd grensoverschrijdend. Dit houdt in dat er aan beide zijden van de grens wordt gezorgd voor activiteiten, cofinanciering en partners.

Wil je meer informatie over Interreg Vlaanderen-Nederland, een totaaloverzicht van alle projecten binnen dit programma en uitleg over hoe je zelf een project in kunt dienen? Kijk dan vooral even op de website van Interreg.

 
interreg_5_kaart-OK-website.jpg
 
 
 

Over Euregio Scheldemond

Euregio Scheldemond is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. De Provincie Oost-Vlaanderen is in naam van de Euregio Scheldemond ook projectpartner in het Interreg Vlaanderen-Nederland project Grensinformatievoorziening en projectverantwoordelijke in het onlangs goedgekeurde project ‘Lerende Euregio Scheldemond’.

Als Euregio Scheldemond dragen we grensoverschrijdende samenwerking uit, zo bestaat ook ons Scheldemondteam uit Nederlanders en Vlamingen. Vanuit ons kantoor in Gent bouwen we mee aan een sterke Euregio, waar de grens geen belemmering mag zijn voor een dynamisch en grensoverschrijdend leven.

Gezien de lange en rijke traditie van grensoverschrijdende samenwerking die de Euregio kent, profileren we ons ook graag als een kennis- en expertisecentrum met een zeer uitgebreid netwerk aan partners.

Wil je meer informatie over Euregio Scheldemond, onze eigen mogelijkheden voor subsidie via het Scheldemondfonds of kunnen wij je op weg helpen richting een Europese subsidie? Kijk dan op onze website of neem direct contact met ons op!

Voor een overzicht van alle Interreg-projecten, ook met subsidies van andere Europese programma’s, verwijzen we je graag door naar de projectendatabank van Provincie West-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.